Doktor Duncan MacDougall är mannen som år 1907 hävdade att han upptäckt hur mycket själen vägde. Efter ett antal experiment, där han vägde människor före och efter deras död, kom han fram till att själen vägde mellan 14 – 21 gram. Han valde det senare då de flesta döda kropparna lättade med drygt 20 gram. Detta, tycker man, borde ha varit bevis på att själen existerar, men MacDougalls belackare tyckte inte att man kunde lösa ett av livets största mysterier enbart genom att väga ett stycke kött. De påpekade att det fanns en rad olika “naturliga” förklaringar till varför en kropp blir lättare vid dödsögonblicket, främst handlar det om människoskroppens autonoma funktioner. Då alla muskler slappnar av, håller kroppen för exempel inte fast vätskor eller avföringen längre.

Det finns även andra saker att ta i beaktning, när en människa andas in och ut luft, blir hon tyngre och sedan lättare, detta pga. att luften vi andas också har en rad komponenter med vikt:

– Kväve 78.084%
– Syre 20.947%
– Argon 0.934%
– Koldioxid 0.033%
– Neon 18.2 ppm*
– Helium 5.2 ppm
– Krypton 1.1 ppm / (har inget med Stålmannen att göra…)
– Svaveldioxid 1.0 ppm
– Metan 2.0 ppm
– Vätgas 0.5 ppm
– Dikväveoxid 0.5 ppm
– Xenon 0.09 ppm / (ej att förväxla med Intels processor…)
– Ozon 0.07 ppm
– Kvävedioxid 0.02 ppm
– Jod (I2) 0.01 pm
– Kolmonoxid spårmängder…
– Ammoniak spårmängder…

(*ppm betyder parts per million…)

© Wikipedia 2017

Man kan ju undra hur det är med goda, respektive onda människor själsliga tyngd? Borde inte en ond människa ha mer svavel i sina lungor? Om en normal människa har 1.0 ppm svaveloxid i sina lungor, torde en “ond” människa ha mer, och kanske kunde detta vara ett sätt för oss att utröna vem som kommer att syssla med djävulskap i sitt liv?

Skämt åsido, det funkar inte på det sättet. Universum är antagligen smartare än så, det skulle aldrig avslöja sina hemligheter för oss, vi små parasiter på jordens yta som sakta men säkert håller på att urholka vårt eget hem.

Jag tror den mänskliga själen har en metafysisk tyngd, en tyngd som inte är beroende av jordens dragningskraft, utan snarare något kosmiskt och eteriskt, det känns mer värdigt än att enbart titta på de fysiska attributen som aldrig är konstanta.