Jag minns att det var hösten år 2012 när jag uppmärksammade en artikel i Dagens Nyheter som berättade att den Svenska Försvarsmakten skulle köpa in 15 stycken, mer eller mindre bestyckade Sikorsky UH-60 Black Hawk helikoptrar. Om jag då på den tiden satte mig in i ”tidens oro” i Sverige, kunde jag inte förstå på vilket sätt dessa helikoptrar skulle komma till användning. Inte att sättas in som extra hjälp vi kravaller eller vid stenkastning mot sjukvårdspersonal, den saken var klar, men kanske mot externa hot (spöket från öst?).

Den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors berättade i en intervju att dessa helikoptrar, först och främst, skulle ge den svenska helikopterflottiljen en långsiktig och beprövad lösning, men även öka rörligheten för sveriges försvarsförmåga. Om så blev fallet kan man nu, drygt  sju år senare, läsa att att UH-60 Black Hawk hjälpte insatsen i Afghanistan som ambulanshelikopter i det utdragna Afghanistankriget som faktiskt har pågått sedan år 2001.

Den tidigare, svenska helikopterparken har utgjorts av bl.a. ”Helikopter 15” – som är en lättare typ av helikopter man skaffade i utbildningssyfte, men den skulle senare komma till att användas för betydligare allvarligare uppgifter, som transporthelikopter till ”Nordic Battle Group” (NBG11). ”Helikopter 14” (HKP14) – var namnet på den svenska delen av ett samarbetsprojekt i internationell klass där man hade som syfte att skapa en gemensam helikopterplattform för norden, men då detta projekt har blivit kraftigt försenat, kommer helikoptrarna stå färdiga först någon gång år 2020.

Det är inte svårt att förstå varför dessa helikoptrar var attraktiva för den Svenska Försvarsmakten, de är pålitliga maskiner, skapade för en värld som alltid befinner sig i ett tillstånd av kaos och krig.

Prislappen hamnade på drygt 4,7 miljarder kronor och det var nog en bra investering på lång sikt. I jämförelse med andra länder var och är denna summa tämligen liten. Black Hawk används idag i över 27 länder och är ett mycket beprövat system. De svenska Black Hawk helikoptrarna levererades med kulsprutor för egenskydd, men även splitterskydd samt varnings- och motverkanssystem.

Större säkerhet för svensk militär har alltid varit ett mycket bra iniativ, och bättre försvar för Sverige är inget man ska avfärda som nonsens. Vi behöver starka armar och rätt ”verktyg” för att kunna slå tillbaka om det skulle behövas, men bäst av allt hade det varit om sådana vapen inte behövdes, men vi lever inte i en sådan värld.

LÄS MER: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/helikopter-16/