Det har varit ett mycket trevligt år för bloggen. Den har uppdaterats tämligen frekvent och fått många nya besökare – och siffrorna blir bättre för varje månad! Vilket är trevligt när man helt och hållet driver den utan vinning. Kunskap är makt sägs det, och att det råder en lucka i människors allmänbildning idag har mycket att göra med att man prioriterar andra saker i sitt liv än just vetande. Ett av bloggens syfte är just att råda bot på detta.

För egen del, tycker jag livet blir mycket roligare med kunskap. Att få ta del av historiska arkiv, eller njuta av kultur som producerats genom tiderna skapar en känsla av tillhörighet i den mänskliga resan. Människan är så mycket mer än kött och blod, vi är förunderliga varelser som ständigt utvecklas, därför mitt ständiga motto:

”Humanis Veritas”

– sanningen finns i människan, vilken den än må vara.

Stor tack till alla läsare under det gångna året, och ett alldeles speciellt tack till
Mattias ”IA” Eklundh i Freak Kitchen under tillkomsten av recensionen av deras nya album. Även ett tack till denna bloggs temautvecklare Anders Norén som alltid svarar på frågor närhelst det blir lite grus i koden.

Nya äventyr väntar bortom 2019. Jag hoppas ni fortsätter följa med på resan.

Med vänliga hälsningar,
WI