Genetikern Bryan Sykes skrev år 2001 boken: “Evas sju döttrar” och hävdade att alla européer kunde spåra sitt släktskap och sin släkt tillbaka till sju “urmödrar” som levde för drygt 20 000 år sedan. Om detta är sant, vilket det troligtvis är, utgörs ca. 45% av europas befolkning till klanträdet “Helena”, och de resterande procenten till sex andra kvinnor: “Katrine”, “Xenia”, “Jasmine”, “Velda”, “Ursula” och “Tara”.

Det är en fascinerande upptäckt som visar att uppemot 80% av dagens europeiska män härstammar från Mellanöstern. För den som sällar sig till skaran: “vitt ariskt motstånd”, är det ingen rolig upptäckt, men en desto viktigare sådan, för den implicerar det som vi alla i grunden redan vet, nämligen att vi alla har samma ursprung och är varandras bröder och systrar.

Enligt Sykes studie, härstammar över 80% av Y-kromosomerna hos dagens europeiska män från inflyttade bönder, kvinnornas genetiska arv däremot, har majoritet i våra tidiga jägare och samlare, dvs. de som hjälpte att föra fram det mänskliga släktet. Kanske var dåtidens män pösmunkar som satt och häckade i grottor medan kvinnorna fick göra grovjobbet?

Idag är det svårt att veta vem som gör vad då gränserna mellan vad som är manligt och kvinnligt ständigt suddas ut, men spåret av Eva (om man är religiös) – finns alltid kvar i vårt DNA, hur vi än beteer oss och vad våra biologiska mödrar heter.