Sprakpålisen informerar:

Det svenska språket är fint, så fint att det ibland kan vara krångligt att hantera. Alla skriver och behandlar texter på olika sätt, och vi alla uppfattar ord på olika sätt, därför kan det ibland vara svårt att veta när man ska använda vissa ord och undvika andra. Ett av de vanligaste felen man ser på internet är människor som inte vet när de ska skriva “de” eller “dem”.

Här är ett tips på hur man lätt kan lära sig vilket det ska vara.

Ska det stå “de” eller “dem” i en text? Du har säkert ställt dig den frågan någon gång. Men varför är det egentligen så svårt? Vi tvekar ju aldrig mellan “jag” och “mig”. Där talar språkkänslan klart och tydligt om för oss att det heter: “Jag” sprang fortast, och: Spara en tårtbit åt “mig”.

Varför blir det lätt fel? De flesta av oss säger ju “dom” som en talspråklig motsvarighet till både “de” och “dem”. När vi sedan ska skriva ner alla dessa “dom” måste vi plötsligt lära oss en regel som vi faktiskt inte tillämpar alls när vi pratar. Inte konstigt att vi blir osäkra. Heter det: Spara en tårtbit åt “de” eller: Spara en tårtbit åt “dem?”

Det finns ett knep att lura språkkänslan. Du kan nämligen utnyttja att din språkkänsla inte tar fel på till exempel “jag” och “mig”. Nästa gång du hamnar i en situation där du tvekar mellan “de” och “dem” provar du med “jag” eller “mig” istället. Ordet jag har nämligen samma form som “de”, liksom “mig” har samma form som “dem”.

Vi testar:

Heter det: “Spara en tårtbit åt de?” eller: “Spara en tårtbit åt dem?” Om vi byter ut orden så ser vi genast att det heter: “Spara en tårtbit åt mig”. Och “mig” hade ju samma form som “dem”. Alltså ska det vara: “Spara en tårtbit åt dem.”