I början på 1900-talet förkroppsligade den tyske fysioterapeuten Joseph Pilates den mänskliga rörligheten genom att uppfina den s.k. ”kontrologin”. I grund och botten handlade den om att kombinera långsamma rörelser med mental fokus så att övningarna ökade den psykiska och fysiska balansen så väl förbättrade hälsan. Pilates hade liksom många andra före honom studerat österländska kulturer, och egentligen skulle man kunna kalla kontrologin för en sorts västerländsk variant på Qi Gong. I vilket fall som helst är denna, och alla andra av dess slag, skapade och varierade för människor som vill förändra sina liv till detta bättre, med det skrivet skulle denna slags träning onekligen behöva genomgå modern utveckling och anpassas till dagens uppkopplade människa som har blivit lika immobil petrifierade träd.

Att ställa sig upp framför skrivbordet eller soffan och rätta ut ryggen kan knappast tillskrivas någon träningsfilosofi, ändå är den, den vanligast förekommande handling som människor gör när de försöker skaka av sig lite stelhet.

Enligt rapporten ”Svenskar och Internet 2017” (framtagen av Internetstiftelsen i Sverige), har 95 procent av alla svenskar över 12 år idag tillgång till internet i hemmet. Detta har inneburit att utbudet av information och underhållning har ökat markant och samtidigt globaliserats, vilket i sin tur har påverkat kommunikations- och konsumtionsmönster i och med att man har hela världen i sin handflata.  Om man skulle beskriva internet som ett sockerrus, vet alla hur svårt det kan vara att trappa ned. Det har sakta men säkert börjats bygga upp en sorts aversion mot att röra sig överhuvudtaget, och man är van att ha allting nära in på kroppen. På populära spelströmningssajter som ”Twich”, kan ungdomar sitta och sända spelsessioner som varar uppemot 48 timmar. Att sitta så länge framför rörlig media är förenat med livsfara.

Om jag fick bestämma, skulle jag föreslå att ”man”, egentligen vi alla, fick spendera lika mycket tid att slösurfa, spela, som vi röde på oss, kanske då skulle vi äntligen få något som liknande balans i den digitala tillvaron.

Vad Joseph Pilates anbelangar, hade han nog inte haft mycket till övers för vårt sätt att leva, och hade vi slängt in W.K. Kellogg i smeten, samme Kellogg som var upphovsman till ”Corn Flakes”, hade vi nog fått en intressant diskussion.