Människor som använder uttrycket: “han / hon äter som en häst” – har i regel ganska vaga begrepp om vad de egentligen talar om. En häst på 550 kilo äter ungefär 7 kg hö och 4 kg spannmål om dagen. Om man tänker sig en människa på 60 kg, skulle detta motsvara en dagskonsumtion på 1,2 kg fast föda – utöver det livsnödvändiga vätskeintaget.

Uttrycket: “äta som en fågel” är ännu mer missvisande. Fåglarna är i själva verket djurrikets verkliga frossare. En häst äter på ett år sammanlagt sju gånger sin egen vikt, medan fåglarna stoppar i sig 50 gånger sin kroppsvikt på ett år. En fågel äter alltså som sju hästar.

Och nu, dags för kaffe.