“Är den som är oskuld, utan skuld?”

– denna och många andra intressanta och ständigt aktuella frågor kan man få svar på i Utbildningsradions välbehövliga program: “Myten om mödomshinnan” som sändes första gången år 2011 i TV. Jag skrev ett inlägg om detta program när det sändes i en annan blogg, och såg nu att det även finns på nätet, och tycker det kan vara viktigt för många människor att titta på för att bli klokare hur det egentligen ligger till på den fronten.

Ur ett religionhistoriskt perspektiv, har den mytomspunna mödomshinnan hos flickor (innan puberteten) och kvinnor (efter puberteten) – kommit till att bli ett vapen med vilket dessa lätt kan domineras och tvingas in i livssituationer som de inte önskar sig alls. En kvinna som är oskuld, dvs. en kvinna som inte har haft sex är “ren” och oskyldig och kan tydligen hanteras som en handelsvara av människor utan skrupler. Men det är långtifrån enbart fula hallickar och traffickingorganisatörer som ser kvinnans oskuld som ett attraktivt incintament. Den ständigt närvarande och förödmjukande avhumaniseringen av det täcka könet existerar i allra högsta grad som en viktig central del i världens största religioner och ha gjort så, så långt mänskligheten kan minnas. Vi här i Sverige i vår frisinnade kultur, ska inte komma och påstå att oskulden inte har någon betydelse. Det är ett laddat ord, och det är ett personligt ord som tyvärr har missbrukats.

Den som kan sin bibel vet att den främsta oskulden i den heliga skrift manifesterar sig som Jungfru Maria, detta som ett bevis på att barnet hon födde; Jesus, var Guds son, inte en människoson. Jesus dog som bekant för våra synder, men den mest ärbara var Maria. Hur denna befruktning med en ängel utan samlag gick till, har vi aldrig fått veta, och är inte viktigt; för det är trams. Jag antar (men ni får gärna upplysa mig), att liknande historier finns att finna i andra religioner.

Vad som inte är trams är alla religiösa dogmer som uppstod efter detta påstående; för det var i allra högsta grad en påhittad historia, en lögn om man så vill, som har hjälpt till att förtrycka kvinnan under flera tusen år. Även i våra dagar, i vårt sekulariserade samhälle lever myten om mödomshinnan kvar, för det är en myt. Den finns inte.

Vad är mödomshinnan då som har gäckat människan så länge?

Det är en “krans”, en samling veck som tillsammans sammanbinder slemhinnor precis innanför slidans mynning. Det är allt. Det är ingen hinna i egentlig mening som skyddar kvinnas underliv för yttre påverkan, det är en biologisk mekanism, som så mycket annat i våra kroppar, som finns där för att se till att organismen – kvinnan, kan leva och må så bra som möjligt. Barnmorskor berättar rakt upp och ned att det är omöjligt att se om en kvinna har haft samlag eller inte om det skett på normalt vis. I de enstaka fall då det finns en oigenomtränglig hinna, tyder det på att något är fel, och det är oftast något som måste opereras bort.

Alla efterkonstruktioner och metafysiska tvångsföreställningar om mödomshinnan och kvinnans oskuld eller skuld är med andra ord sprungna ur galna hjärnor som enbart har varit ute efter att enhetliga “förtappade själar” under andra föresatser än total dominans.

När man tänker efter, vilket annat kraftfullt vapen skulle religionerna ha haft om de inte utnyttjat dessa slemhinneveck i kvinnans mest privata delar? Eftersom sex- och samlevnad diskuteras på olika sätt i alla kulturer, har det varit fritt fram för karismatiska ledare att fördöma det ena naturliga beteendet efter det andra i kvinnors livsföring. Jag tycker vi har kommit så pass långt i vår mänskliga utveckling att vi borde kunde separera fakta från fiktion, men det är tydligt att välden inte är riktigt mogen än för att stå blottlagd och synlig som den är; för i detta ljus ser de som styr världen väldigt små ut, och när ljuset är släckt kan vad som helst hända.

LÄNK: https://urskola.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan