Inter gravissimas – hette den påvliga kungörelse som via förslag av filosofen och kronologen Aloysius Lilius (1510–1576) utmynnade till den Gregorianska kalendern (vår standardiserade tideräkning) – efter dennes död år 1582. Mannen med den stora fröpåsen; Ugo Boncompagni, eller rättare sagt påven Gregorius XIII, var den man som tyckte att det var tid nog att “förädla” den Julianska kalender som hade fått sitt namn av Julius Caesar år 46 f.Kr.

Vare sig man följer den Gregorianska tideräkningen eller den Julianska, Judiska eller Arabiska, så följer man och lever man i tidsåldrar som specifikt har anknytning till någon religiös högtid där en eller annan profet eller viktig man har dött. Jag som är ateist och tillika anti-teist, skulle helst av allt vilja bli befriad från sådana religiösa dogmer, eller i varje fall få den respekten av hela världssamfundet att jag fick välja själv vad jag skulle vilja följa för “tid”. Nu går det inte att bryta sig loss från det vedertagna hur mycket man än vill, då skulle man bli tvungen att skapa en alldeles egen liten värld, och det går ju inte om man vill leva ett någorlunda normalt liv här på vårt lilla klot. Om man vill omfamna sin frihet och egen tid på ett annorlunda sätt, kan man, om man är funtad som jag, ibland hävda (på skoj) att man lever i den “Holocena eran”.

Den geologiska epok som vi just nu lever i kallas rätt och slätt för “Holocen”, den är en interglacial tidsperiod, dvs. en tidsperiod av relativt mycket värme fram till nästa istid. Epoken hade sin början för ca. 11 700 år sedan och alla tecken tyder på att vi kommer att få mycket kallare klimat framöver. Detta är helt normalt, men för oss som lever i dessa “mellandagar”, betyder det att vi får anpassa våra liv till hur det verkligen är, istället för hur vi skulle vilja att det skulle vara. Jag tycker det är skönt att människan inte alltid kan få som hon vill, det borde lära henne att respektera naturen.

I varje fall, om du vill leva ditt liv i den Holocena tideräkningen är nästa år inte 2019, utan år 12 019, (den sätter år 10 000 f. Kr. som epok för vår gällande era). Detta sätter lite mer perspektiv på hur länge vi har funnits här på jorden som modern människa. Förutom att denna tideräkning är mer realistisk och sanningsenlig till vår egen mänskliga historia, utgår den från evolutionen på ett sätt som de andra kalendrarna helt och hållet förnekar. Om du har lust att se på ditt värv på jorden i ljuset av denna tideräkning förstår du kanske att du lever i framtiden redan nu. Författaren H.G. Wells hade förmodligen gjort piruetter om denna idé hade presenterats för honom.

Historiskt sett ser tidslinjen någorlunda annorlunda ut. Rom grundades år 9248 och den Franska Revolutionen utspelade sig år 11 789, jag själv föddes år 11 973.

Jag har inget emot vår gamla tideräkning, det skulle vara smått irriterande om min smartphone helt plötsligt började visa fem nummer istället för fyra, det problemet får de tackla i den andra framtiden, den som kommer om ytterligare 10 000 år.