Kategori: Sprakpålisen – Ordvård

De eller Dem

Sprakpålisen informerar: Det svenska språket är fint, så fint att det ibland kan vara krångligt att hantera. Alla skriver och behandlar texter på olika sätt, och vi alla…

Svordomsarsenalen

Det är lite tråkigt att det svenska språket har så många begränsningar när det kommer till svordomar. För utomstående låter svenskan som om någon håller på att kvävas,…