Kategori: Copernica – Astronomi

Lowells Planet X

Percival Lowell var en amerikansk amatörastronom och författare som hade två passioner i livet; den ena var planeten Mars och det andra var det okända universum. Lowell hade…